Enstaka beställning

Enstaka beställning

En gästbok; Dekorationen är utförd med inspiration av initialera hos de som fick boken i samband med sitt bröllop, E, A, L, M

Blått linne, inlagan av Zekallpapper 120 g med hamrad stuktur.

Titelfält till en amatörbokbindares egna bundna böcker

Almanack klädd i oragne oasis med kundens egendesignade dekoratio, präglad i guld